5 điều cấm kỵ trong việc đi chùa cần lưu ý để tránh mắc phải gây tội lỗi

Chùa là một nơi tôn nghiêm, thiên về những giá trị tâm linh, tuy nhiên không phải vì thế mà bạn lại bỏ qua một số hình thức bên ngoài. Người ta có câu “Phật pháp cũng có mắt”, thật ra bạn làm gì, họ đều viết hết. Vậy thì hãy tránh xa 5 điều này ra để thể hiện mình là người biết tôn kính đấng linh thiêng nhé.

Leave a Comment